ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ა !
2017 წლის 18 ივლისის 12:00 საათიდან 28 ივლისის 12:00 საათამდე ვებ-გვერდ www.eauction.ge-ს მეშვეობით მიმდინარეობს ელექტრონული აუქციონი
ვანის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების პრივატიზების მიზნით
საპრივატიზებოდ გამოტანილია 23 სხვადასხვა დასახელების სასოფლო და არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების ობიექტი.