2017 წლის 10 ოქტომბრის 1200  საათიდან 24 ოქტომბრის 1200  საათამდე ვებ-გვერდ     www.eauction.ge-ს მეშვეობით მიმდინარეობს ელექტრონული აუქციონი

ვანის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების პრივატიზების მიზნით.

საპრივატიზებოდ გამოტანილი ობიექტების ჩამონათვალი იხილეთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილში:

საპრივატიზებო ობიექტების ჩამონათვალი

დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ვებ-გვერდი www.eauction.ge ან მიმართეთ ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურს მისამართზე: ქ. ვანი, თავისუფლების ქ. N65.

 საკონტაქტო ტელეფონები: 595 09 62 42;    591 99 46 56;    579 01 10 41.