თავმჯდომარე

1. aleksandre photo

ალექსანდრე ლილუაშვილი
დაბადების თარიღი და ადგილი: 1964 წლის 30 ივლისი, ქ. თბილისი.
განათლება:
1981 წელს დაამთავრა ქ. თბილისის N123-ე საშუალო სკოლის სრული კურსი;
1990 -1996 წლებში სწავლობდა საქართველოს მეცნიერების აკადემიის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტთან არსებულ თბილისის ჰუმანიტარული ინსტიტუტის იურიდიულ ფაკულტეტზე.
სამუშაო გამოცდილება:
1985-1987 წლებში მუშაობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტში ლაბორანტად;
1998-2000 წლებში მუშაობდა თბილისის სოციალურ ეკონომიკურ უნივერსიტეტში იურისტად;
1999 წელს კითხულობდა ლექციებს კერძო სამართალში თბილისის სოციალურ-ეკონომიკურ უნივერსიტეტში;
2000-2002 წლებში მონაწილეობდა სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის მიერ შექმნილ სასამართლო პრაქტიკის შემსწავლელ კომისიაში;
2004-2005 წლებში მუშაობდა სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში იურისტად, 2005-2008 წლებში – ამავე დაწესებულების კრიმინალისტიკური სამსახურის უფროსად;
2006-2009 წლებში სწავლობდა თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის დოქტურანტურაში სამოქალაქო სამართლისა და სამოქალაქო საპროცესო სამართლის სპეციალიზაციით;
2006 წელს მაისში მონაწილეობდა საერთო სამართლისა და დემოკრატიის საერთაშორისო ცენტრის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაში, რომელიც ეძღვნებოდა ქართულ-ამერიკულ სახელშეკრულებო სამართლის აქტუალურ საკითხებს.
2009 წელს მაისში მონაწილეობდა თსუ-ს მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო კონფერენციაში „გლობალიზაციის სოციალურ-ეკონომიკური და სამართლებრივი გამოწვევები და მათი გადაწყვეტის გზები“;
2010 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია სამოქალაქო საპროცესო სამართალში;
2012 წელს აპრილიდან არის პოლიტიკური კოალიცია „ქართული ოცნების“ ვანის საარჩევნო შტაბის იურისტი;
2014 წლის მარტიდან დღემდე არის პოლიტიკური პარტია „ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველოს“ ვანის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე;
2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას იყო კოალიცია „ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველოს“ ვანის საარჩევნო შტაბის თავმჯდომარე.
2014 წლის 14 ივლისიდან ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეა.
დამატებითი ინფორმაცია:
ალექსანდრე ლილუაშვილს გამოქვეყნებული აქვს სამი სტატია:
1. „სამოქალაქო საქმეთა წარმოების განახლების არსი და საფუძვლები სამოქალაქო საპროცესო სამართალში“, ჟურნალი „ კომერსანტი “ , N3 /2009 წ.;
2. „კანონიერ ძალაში შესულ სასამართლო გადაწყვეტილების გადასინჯვის წესი და ფორმა საქართველოში 1924-1996 წლების სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობაში“, ჟურნალი „კომერსანტი“, N2/2010 წ.;
3. „საქმის წარმოების განახლება აშშ-ში სამოქალაქო საპროცესო კანონდებლობით“ ჟურნალი „კომერსანტი“, თბილისი, N2/ 2010 წ.

ფლობს რუსულ, ფრანგულ ენებს და საოფისე კომპიუტერულ პროგრამებს.
ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ერთი შვილი.
საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ.: 591005237; ელ. ფოსტა: alelilua@mail.ru