ადმინისტრაციული ერთეულები

ვანის მუნიციპალიტეტში 21 ადმინისტრაციული ერთეულია

მერის წარმომადგენლები ადმინისტრაციულ ერთეულებში