ადმინისტრაციული ერთეულები

ადმინისტრაციული ერთეულები

ვანის მუნიციპალიტეტში 21 ადმინისტრაციული ერთეულია

       ად/ერთეულების

დასახელება

სახელი, გვარი T-ნომერი
1.     ქ. ვანი

 

 ვლადიმერ   ხელაძე 595096171
2.     სალხინო

 

 დავით   შარაშენიძე 595499391
3.     დიხაშხო

 

 ერეკლე  ერემეიშვილი 595096241
4.     სულორი

 

 მიხეილ   ხურციძე 595096168
5.    ძულუხი

 

 ლერი  ხელაძე 595908529
6.    ბზვანი

 

 ირაკლი  ჩახუნაშვილი 577601871
7.   ამაღლება

 

 სიმონ  მხეცაძე 591239094
8.   ზეინდარი

 

  ბადრი  ადეიშვილი 593328742
9.   გორა

 

  ზაალ  ცერცვაძე 577601894
10.   უხუთი

 

  გიორგი დიაკონიძე 593111181
11.   საპრასია

 

  ბადრი ხურციძე 599907443
12.   ფერეთა

 

  ბექა  ლაჭყეპიანი 595300571
13.   სალომინაო

 

  აგაბო  ლომინაძე 577602009
14.   ციხესულორი

 

  შოთა  დიასამიძე 577602016
15.   შუამთა

 

  ნოე   გოგაძე 591934959
16.   ტობანიერი

 

  ზვიად  კაცაძე 595096173
17.   მუქედი

 

  ავთანდილ  გუმბერიძე 595909516
18.   მთისძირი   არჩილ   ჟღენტი 595096123
19.   ზედა ვანი    ბადრი  ბელთაძე 598747480
20.   გადიდი    ელგუჯა   ბელთაძე 551539094
21.   ყუმური   ტარიელ ადეიშვილი 557 912 650