პასუხისმგებელი პირი

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი

ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, ადმინისტრაციული სამსახურის,  საქმისწარმოების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი  სოფიკო გიორგაძე .

მობ: 599 40 92 91

ელექტრონული ფოსტა: sofiogiorgadze@mail.ru