არასამეწარმეო პირები

This is image placeholder, edit your page to replace it.

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო და სახელოვნებო საგანმანათლებლოდაწესებულებების

გაერთიანების დირექტორი, თამარ ჟვანია დაიბადა ქალაქ ვანში , 1967 წლის 9 სექტემბერს.

1984 წელს დაამთავრა ქალაქ ვანის #1 საჯარო სკოლა და ჩაირიცხა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ქიმიურ ფაკულტეტზე.

2005 წელს დაასრულა აღნიშნული უნივერსიტეტი -ინჟინერ-ქიმიკოსის კვალიფიკაციით და მუშაობა დაიწყო ა(ა)იპ სკოლამდელი და სკოლიგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანებაში სპეციალისტად.

2007 წლიდან ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო, სახელოვნებო და საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაერთიანებაში დირექტორის მოადგილედ.

2010 წლიდან დღემდე არის ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო, სახელოვნებო და საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაერთიანების დირექტორი.

ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია: მობ: 595 90 80 39

ა(ა)იპ ვანის მუნიციპალიტეტის სასპორტო და სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება