აუქციონი-ტენდერი

ყურადღება

ვანის მუნიციპალიტეტში გამოცხადებული ტენდერები

ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ა: მიმდინარე წლის 6 თებერვლიდან 20 თებერვლის12:00 საათამდე ვებ-გვერდ www.eauction.ge-ს
მეშვეობით მიმდინარეობს ელექტრონული აუქციონი ვანის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში
არსებული ობიექტების პრივატიზების მიზნით. იხილით ბმული აუქციონის შესახებ

1. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის სტრუქტურული ერთეულებისთვის საკანცელარიო ნივთების შესყიდვა

2. ავტომანქანების სათადარიგო ნაწილების შესყიდვა

3. ვანის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების ფარგლებში მასალების შესყიდვა 1

4. ვანის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების ფარგლებში მასალების შესყიდვა 2

5. დიხაშხოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ლაბაჯოურის უბანში საავტომობილო ხიდის მშენებლობის
სულორის ადმინისტრაციულ ერთეულში, დავითაშვილების უბანში ხიდის მშენებლობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების შესყიდვა

6. არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

7. ამაღლება-საპრასიის,გორა-უხუთის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია

8. ქ. ვანი,ზედა ვანი-გადიდის საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია

9. ქ. ვანში,ტობანიერი-ყუმური,ბზვანი,დაფნარი-ვანი-ბაღდათის მაგისტრალთან დამაკავშირებელი საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია

10. ქ. ვანში ვაჟა ფშაველას ქუჩის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

11. სალხინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში მ. ავალიანის სახლიდან ბ. ლორთქიფანიძის სახლამდე საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
დიხაშხოში ბარაქაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია

12. სალხინოს ადმინისტრაციულ ერთეულის ცენტრიდან ზენობნის მიმართულებით საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

13. ტობანიერის ადმინისტრაციულ ერთეულში ტობანიერი ზედა ეწერტობანიერის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

14. კომპიუტერული მოწყობილობების და აქსესუარების შესყიდვა

15. ვანის მუნიციპალიტეტის მთისძირის ადმინისტრაციულ ერთეულში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვა

16. შუამთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მინი სტადიონის რეაბილიტაციის,ქ. ვანში, საავადმყოფოსთან მინი სტადიონის რეაბილიტაციის,ტობანიერის ადმინისტრაციულ ერთეულში მინი სტადიონის რეაბილიტაციის,ზეინდრის ადმინისტრაციულ ერთეულში მინი სტადიონის რეაბილიტაციის,დიხაშხოს ადმინისტრაციულ ერთეულში მინი სტადიონის რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების შესყიდვა