2018

48.რეგლამენტი
49.ცვლილება ბიუჯეტში
50.ცვლილება რეგლამენტში
51.ცვლილება საკრებულოს სარგოებში
52.ცვლილება მერიის სარგოებში
53.ცვლილება ბიუჯეტში
54.ცვლილება იურიდიული კომისიის დებულებაში
55.ცვლილება საფინანსო კომისიის დებულებაში
56.ცვლილება ჯანდაცვის კომისიის დებულებაში
57.ცვლილება კულტურის კომისიის დებულებაში
58.ცვლილება ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულებაში
59.2017 წლის ბიუჯეტი ძალადაკარგულია
60.ნარჩენები ძალადაკარგულია
61.ჯანდაცვის სამსახურის დებულება
62.ეკონომიკის სამსახურის დებულება
63.კულტურის სამსახურის დებულება
64.შიდა აუდიტის სამსახურის დებულება
65.ინფრასტრუქტურის სამსახურის დებულება
66.სამხედრო სამსახურის დებულება
67.ზედამხედველობის სამსახურის დებულება
68.საფინანსო სამსახურის დებულება
69.ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება
70.ვანის მერიის დებულება
71.მიწის ნორმატიული ფასი