ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის უფროსი

ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის უფროსი

სახელი, გვარი: დავით გაბუნია
დაბადების თარიღი: 04/04/1965
განათლება: უმაღლესი

1982 წელს დაამთავრა სოფელ ისრითის საშუალო სკოლა.
1982-ჩაირიცხა ქ. ქუთაისის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში,1983-1985 წლებში მოიხადა სამხედრო სავალდებულო სამსახური და 1989             წელს დაასრულა უნივერსიტეტი ინჟინერ-მექანიკოსის კვალიფიკაციით.
1991 წელს აირჩიეს, ვანის რაიონის დიხაშხოს თემის საკრებულოს მდივნად.
1997-1998 წლებში იყო,კოოპერატივი „დიხაშხოს“ დირექტორი.
1998-2002 წლებში არჩეულ იქნა დიხაშხოს თემის საკრებულოს თავმჯდომარედ.
2002-2006 წლებში მუშაობდა ვანის რაიონის ქონების მართვის სამმართველოს უფროსად.
2006-2010 წლებში მუშაობდა ქონების მართვის სამხარეო სამმართველოს სპეციალისტად.
2010-2014 წლებში არჩეული იქნა ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ  საკითხთა და გარემოს დაცვის კომისიის     თავმჯდომარედ.
2014-წლის ივლისიდან დღემდე მუშაობს ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის უფროსად.
 საკონტაქტო ინფორმაცია:
 მობ:571 552 17
 ელ-ფოსტა:Dato_gdi@yahoo.com

“ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის სტრუქტურა”