რწმუნებულები

გამგებლის   წარმომადგენლები  ადმინისტრაციულ  ერთეულებში

1. გამგებლის წარმომადგენელი  ქ. ვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში ვლადიმერ  ხელაძე 595096171
2. გამგებლის წარმომადგენელი სალხინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში დავით  შარაშენიძე 595499391
3. გამგებლის წარმომადგენელი  დიხაშხოს ადმინისტრაციულ ერთეულში ერეკლე ერემეიშვილი 595096241
4. გამგებლის წარმომადგენელი  სულორის ადმინისტრაციულ ერთეულში მიხეილხურციძე 595096168
5. გამგებლის წარმომადგენელი  ძულუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში ლერიხელაძე

 

595908529
6. გამგებლის წარმომადგენელი  ბზვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში ირაკლი ჩახუნაშვილი 558216464
7. გამგებლის წარმომადგენელი  ამაღლების ადმინისტრაციულ ერთეულში  სიმონ  მხეცაძე  591239094
8. გამგებლის წარმომადგენელი  ზეინდრის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბადრი  ადეიშვილი  593328742
9. გამგებლის წარმომადგენელი  გორას ადმინისტრაციულ ერთეულში ზაალ  ცერცვაძე 598764618
10. გამგებლის წარმომადგენელი   უხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში გიორგი დიაკონიძე  593111181
11. გამგებლის წარმომადგენელი  საპრასიის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბადრი ხურციძე 599907443
12. გამგებლის წარმომადგენელი  ფერეთას ადმინისტრაციულ ერთეულში ბექა  ლაჭყეპიანი 595300571
13. გამგებლის წარმომადგენელი  სალომინაო ადმინისტრაციულ ერთეულში აგაბო  ლომინაძე 595454547
14.   გამგებლის წარმომადგენელი  ციხესულორის ადმინისტრაციულ ერთეულში შოთა  დიასამიძე 568808030
15. გამგებლის წარმომადგენელი შუამთის ადმინისტრაციულ ერთეულში ნოე გოგაძე 591934959
16. გამგებლის წარმომადგენელი  ტობანიერის ადმინისტრაციულ ერთეულში ზვიად კაცაძე  595096123
17. გამგებლის წარმომადგენელი   მუქედის ადმინისტრაციულ ერთეულში ავთანდილ  გუმბერიძე  595909516
18. გამგებლის წარმომადგენელი  მთისძირის ადმინისტრაციულ ერთეულში არჩილ  ჟღენტი  595096123
19. გამგებლის წარმომადგენელი  ზედა  ვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბადრი  ბელთაძე 598747480
20. გამგებლის წარმომადგენელი  გადიდის ადმინისტრაციულ ერთეულში ელგუჯა  ბელთაძე 551539094
21. გამგებლის წარმომადგენელი  ყუმურის ადმინისტრაციულ ერთეულში ლადიკო  თვალაბეიშვილი  557902980