0(432) 22 10 34

საჭიროა თუ არა, რომ ვანის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის განვითარების მიზნით შეიქმნას დამოუკიდებელი ვებ-პლატფორმა, სადაც განთავსდება ყველა საჭირო ინფორმაცია საერთაშორისო და ადგილობრივი ვიზიტორებისთვის ინგლისურ და ქართულ ენებზე:

ასევე გაეცანით