0(432) 22 10 34

ვაკანსიები

გამოცხადებული ვაკანსიები

ვაკანსიის N 79478

თანამდებობის დასახელება: მესამე რანგი – საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება: საქმისწარმოების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში
კონკურსის ტიპი: ღია კონკურსი
ორგანიზაცია: ვანის მუნიციპალიტეტის მერია
განცხადების ბოლო ვადა 17.06.2023
ვაკანსიაზე დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე