0(432) 22 10 34

ვაკანსიები

გამოცხადებული ვაკანსიები

თანამდებობის დასახელება: მესამე რანგი – საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიცია: პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი: შიდა კონკურსი

ორგანიზაცია: ვანის მუნიციპალიტეტის მერია

განცხადების ბოლო ვადა: 14.01.2023 

ბრძანება: ,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის, საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის, საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ვაკანტურ თანამდებობებზე შიდა კონკურსის გამოცხადების შესახებ”

ვაკანსიის შესახებ სრული ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე