0(432) 22 10 34

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები (ბაღები)

N

ს/ბაღები

ს/ბაღის უფროსები:

ტელ.

1 N1 ს/ბაღი ეკა შალამბერიძე 595 09 60 71
2 N2 ს/ბაღი ლამარა ჯანელიძე 595 09 60 73
3 ზეინდარი ნონა ვაშაყმაძე 595 09 60 74
4 სალხინოს ფიქრია  აბრამიძე 595 09 60 75
5 სალომინაო ცირა  არველაძე 598 65 11 45
6 შუაგროა მერი ჩალხაშვილი 595 09 60 81
7 შუამთა ნინო ჩახუნაშვილი 595 09 60 78
8 მთისძირი ვერა  არველაძე 595 09 60 79
9 ტობანიერი შორენა ბოლქვაძე  551 07 98 97
10 ამაღლება ნინო ჯვარიძე 591 14 14 89
11 ფერეთა ხათუნა მერკვილიშვილი 595 53 38 60
12 მუქედი ნათელა კორძაძე 595 64 35 26
13 ციხესულორი მარიამ გოგიშვილი 595 99 45 76
14 დიხაშხო მანანა გაბუნია 599 18 75 74
15 ზედავანი ნათია  გუგუციძე 595 09 60 63
16 სულორი ეკა  პაიკიძე 591 16 35 92
17 ბზვანი მაია ხელაძე 595 09 60 64
18 ზედაგორა მაია გაჩეჩილაძე 595 88 44 24
19 ქვედაგორა ეკა აბრამალაძე 595 09 60 82
20 უხუთი თამრიკო ხურციძე 595 09 60 84
21 საპრასია ინგა  თევზაძე 551 92 53 35
22 ყუმური გულიკო გიორგაძე 555 25 56 51
23 ინაშაური თამუნა ჯამბურიძე 592 18 99 29
24 მიქელეფონი ნინო სარიშვილი 599 65 56 02
25 ძულუხი მალინა ხურციძე 595 09 60 68