0(432) 22 10 34

საკრებულოს კომისიები

  1. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიული, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია      √ კომისიის დებულება    √ შემადგენლობა
  2. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია    √ კომისიის დებულება     √ შემადგენლობა
  3. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, ეკონომიკურ საკითხთა და ინფრასტრუქტურის კომისია     √ კომისიის დებულება  √ შემადგენლობა
  4. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისია    √ კომისიის დებულება  √ შემადგენლობა
  5. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის კომისია    √ კომისიის დებულება     √ შემადგენლობა