0(432) 22 10 34

აუქციონი

2023 წელი

  1. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ბზვანში მდებარე 24417.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე არსებული შენობა-ნაგებობები დეტალები იხიილეთ მოცემულ ბმულზე 

2022 წელი

  1. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ყუმურში მდებარე 420 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა. დაწყება/დასრულება 03/11/2022 15:00 – 14/11/2022 15:00 დეტალები იხიილეთ მოცემულ ბმულზე 
  2. ვანის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიხაშხოში მდებარე 2138 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული 418.8 კვმ შენობა-ნაგებობა. დაწყება/დასრულება 03/11/2022 15:00 – 14/11/2022 15:00 დეტალები იხილეთ მოცემულ ბმულზე
  3. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ზედავანში მდებარე 114 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე განთავსებული შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი. დაწყება/დასრულება 03/11/2022 15:00 – 14/11/2022 15:00  დეტალები იხილეთ მოცემულ ბმულზე
  4. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ამაღლებაში მდებარე 18210 კვმ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. დაწყება/დასრულება 03/11/2022 15:00 – 14/11/2022 15:00  დეტალები იხილეთ მოცემულ ბმულზე
  5. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. სალხინოში მდებარე 253 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. დაწყება/დასრულება 03/11/2022 15:00 – 14/11/2022 15:00  დეტალები იხილეთ მოცემულ ბმულზე
  6. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. სალხინოში მდებარე 100 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. დაწყება/დასრულება 03/11/2022 15:00 – 14/11/2022 15:00  დეტალები იხილეთ მოცემულ ბმულზე
  7. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. სულორში მდებარე 1846 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა. დაწყება/დასრულება 03/11/2022 15:00 – 14/11/2022 15:00  დეტალები იხილეთ მოცემულ ბმულზე
  8. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. სულორში მდებარე 575 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა. დაწყება/დასრულება 03/11/2022 15:00 – 14/11/2022 15:00  დეტალები იხილეთ მოცემულ ბმულზე
  9. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ამაღლებაში მდებარე 797 კვმ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. დაწყება/დასრულება 03/11/2022 15:00 – 14/11/2022 15:00  დეტალები იხილეთ მოცემულ ბმულზე

2021 წელი

ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფელ დიხაშხოში არსებული 61198.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა. განმკარგავი: სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”.   აუქციონის დაწყების დრო: 22/06/2021 18:00  /  დასრულების დრო:06/07/2021 17:00 –  დეტალები იხილეთ ბმულზე

ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ამაღლებაში არსებული 33128.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობები. განმკარგავი: სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”. აუქციონის დაწყების დრო: 22/06/2021 18:00 / დასრულების დრო: 06/07/2021 17:00-  დეტალები იხილეთ ბმულზე