0(432) 22 10 34

აუქციონი

ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფელ დიხაშხოში არსებული 61198.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა. განმკარგავი: სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”.   აუქციონის დაწყების დრო: 22/06/2021 18:00  /  დასრულების დრო:06/07/2021 17:00 –  დეტალები იხილეთ ბმულზე

ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ამაღლებაში არსებული 33128.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობები. განმკარგავი: სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო”. აუქციონის დაწყების დრო: 22/06/2021 18:00 / დასრულების დრო: 06/07/2021 17:00-  დეტალები იხილეთ ბმულზე