0(432) 22 10 34

სოციალური პროგრამები 2022

👇დეტალურად ,,სოციალური პროგრამების” გასაცნობათ გახსენით ქვემოთ მოცემული ბმულები 👇

 1. ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

 2. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

 3. სამედიცინო დახმარების პროგრამა

 4. ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა

 5. შშმ პირთა დახმარების პროგრამა

 6. უფასო სასადილოთი უზრუნველყოფის პროგრამა

 7. სტიქიით დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა

 8. დღეგრძელთა დახმარების პროგრამა

 9. ვეტერანთა დახმარების პროგრამა

 10. მარჩენალდაკარგულ პირთა დახმარების პროგრამა

 11. სტუდენტთა დახმარების პროგრამა

 12. ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების პროგრამა

 13. ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა

 14. სარიტუალო დახმარების პროგრამა

 15. მარტოხელა მშობელთა დახმარების პროგრამა