0(432) 22 10 34

დასახლების საერთო კრების სხდომის ოქმები

2022 წელი

2022წ. ბრძანება: ბ64.64220532 ,,ვანის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 2022 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ვანის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 16 თებერვლის N64.64220474 ბრძანებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მოსახლეობასთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების შესახებ“ მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 18 თებერვლის N64.64220491 ბრძანებით დამტკიცებულ დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ.  

შეხვედრის ოქმები:

 1. ამაღლება
 2. ბაბოთი
 3. ბაგინეთი
 4. გადიდი
 5. გორა
 6. დიხაშხო
 7. დუცხუნი
 8. ზედა ბზვანი
 9. ზედა გორა
 10. ზედა ეწერ-ტობანიერი
 11. ზედა ეწერ-ტობანიერი 2
 12. ზედა ვანი
 13. ზედა მუქედი
 14. ზეინდარი
 15. იმერუხუთი
 16. ინაშაური
 17. ისრითი
 18. კუშუბოური
 19. მაისოური
 20. მთისძირი
 21. მიქელეფონი
 22. რომანეთი
 23. სალომინაო
 24. ზენობანი
 25. სალხინო
 26. საპრასია
 27. სულორი
 28. ტობანიერი
 29. ტყელვანი
 30. ფერეთა
 31. ქვედა ბზვანი
 32. ქვედა მუქედი
 33. ყუმური
 34. შუაგორა
 35. შუაგორა 2
 36. შუამთა
 37. ციხესულორი
 38. ციხისუბანი
 39. ძულუხი
 40. ჭაგან-ჭყვიში
 41. ჭყვიში