0(432) 22 10 34

გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომის ოქმები