0(432) 22 10 34

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშები

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშები