0(432) 22 10 34

საკრებულოს სამუშაო გეგმები

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამუშაო გეგმები 2023 წ

1.ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმა
2.ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის მეორე კვარტლის სამუშაო გეგმა

 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო“-ს 2023 წლის სამუშაო გეგმა

საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიების 2023 წლის სამუშაო გეგმები

1.საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2023 წლის სამუშაო გეგმა
2.საკრებულოს ქონების მართვის, ეკონომიკურ საკითხთა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2023 წლის სამუშაო გეგმა
3.საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის კომისიის 2023 წლის სამუშაო გეგმა
4.საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2023 წლის სამუშაო გეგმა
5.საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2023 წლის სამუშაო გეგმა

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამუშაო გეგმები 2021-2022წწ

1.ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის მესამე კვარტლის სამუშაო გეგმა
2.ბრძანება-ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის მესამე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
3.საკრებულოს 2022 წლის პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმა

საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიების 2022 წლის სამუშაო გეგმები

1.საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2022 წლის სამუშაო გეგმა
2.საკრებულოს ქონების მართვის, ეკონომიკურ საკითხთა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2022 წლის სამუშაო გეგმა
3.საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის კომისიის 2022 წლის სამუშაო გეგმა
4.საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2022 წლის სამუშაო გეგმა
5.საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2022 წლის სამუშაო გეგმა