0(432) 22 10 34

საკრებულოს სამუშაო გეგმა

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის მესამე კვარტლის სამუშაო გეგმა

ბრძანება-ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის მესამე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ

საკრებულოს 2022 წლის პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმა

საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2022 წლის სამუშაო გეგმა

საკრებულოს ქონების მართვის, ეკონომიკურ საკითხთა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2022 წლის სამუშაო გეგმა

საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის კომისიის 2022 წლის სამუშაო გეგმა

საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2022 წლის სამუშაო გეგმა

საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2022 წლის სამუშაო გეგმა