0(432) 22 10 34

სახელმწიფო შესყიდვები

 

ინფორმაცია არასამეწარმეო (არაკომერციული, ,,ა.ა.ი.პ” ) იურიდიული პირების 2022 წელს განხორციელებული შესყიდვების შესახებ

  1. ინფორმაცია ა(ა)იპ ვანის მუნიციპალიტეტის კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებისა და მართვის ცენტრის შესყიდვების შესახებ
  2. ინფორმაცია ა(ა)იპ ვანის მუნიციპალიტეტის სარაგბო კლუბ აიეტის შესყიდვების შესახებ
  3. ინფორმაცია ა(ა)იპ ვანის მუნიციპალიტეტის სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანების შესყიდვების შესახებ
  4. ინფორმაცია ა(ა)იპ ვანის კომუნალური გაერთიანების შესყიდვების შესახებ
  5. ინფორმაცია ა(ა)იპ ვანის ტურიზმის ცენტრის შესყიდვების შესახებ
  6. ინფორმაცია ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის შესყიდვების შესახებ
  7. ინფორმაცია ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი სულორი ვანის შესყიდვების შესახებ
  8. ინფორმაცია ა(ა)იპ სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანების შესყიდვების შესახებ
  9. ინფორმაცია ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანების შესყიდვების შესახებ