0(432) 22 10 34

აპარატის უფროსი

 

სახელი,გვარი: ტარიელ ბარამიძე

დაბადების თარიღი:

საცხოვრებელი მისამართი: ვანის რაიონი,სოფელი ზეინდარი

განათლება:

სამუშაო გამოცდილება:

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ: 595 90 85 33   ელ.ფოსტა: