ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე