0(432) 22 10 34

მერის ბრძანებები

2024წ. ბრძანება:ბ64. 64240588: ვანის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე  დანართი N1: სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობა 2025-2028 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მოსამზადებლად

 

2023წ. ბრძანება:ბ64. 64232442: ვანის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე

2023წ. ბრძანება: ბ64. 64232272: ვანის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტის მოწონების თაობაზე

2023წ. ბრძანება: ბ64. 642306611. 07/03/2023. ,,ვანის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე”  – დანართი N1. სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობა 2024-2027 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მოსამზადებლად.

 

2023წ. ბრძანება: ბ64. 64230102. ვანის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 2023 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ვანის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 09 იანვრის N64.64230093 ბრძანებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მოსახლეობასთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების შესახებ

2022წ. ბრძანება: ბ64.64220532 ,,ვანის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 2022 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ვანის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 16 თებერვლის N64.64220474 ბრძანებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მოსახლეობასთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების შესახებ“ მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 18 თებერვლის N64.64220491 ბრძანებით დამტკიცებულ დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ.  

 

ბრძანება: ბ64.64222384. ვანის მუნიციპალიტეტში ,,მოქალაქეთა უკუკავშირის ონლაინ პლატფორმა’’ განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ.     დანართი N1:  ვანის მუნიციპალიტეტში ,,მოქალაქეთა უკუკავშირის ონლაინ პლატფორმა’’ განხორციელების წესი

ბრძანება: ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 12 ოქტომბრის N გ-65.65222863 განკარგულების შესაბამისად აუქციონზე საპრივატიზებოდ გამოტანილი ვანის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ობიექტებზე

ბრძანება: N 487/ს. 29/11/2022. ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ზედა ვანიდან ქ. ვანამდე, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ მდ. ჭიშურას ნაპირდაცვითი (ნაპირსამაგრი) სამუშაოების განხორციელებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

ბრძანება: ბ64. 6423027001: თარიღი:27/01/2023. ეკონომიკისა და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივ საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ვაკანტურ თანამდებობაზე ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ