0(432) 22 10 34

ტენდერი

შესყიდვის მასალა: გზატკეცილების, გზების მშენებლობა, საძირკვლის მომზადებისა და ზედა ფენის გადაგების სამუშაოები

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 28.11.2023 17:00
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 08.12.2023 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 11.12.2023 12:00
 • შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 3`559.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: გამოცხადებულია

 

შესყიდვის მასალა: გარეგანათების მოწყობილობების მონტაჟი

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 28.11.2023 17:00
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 08.12.2023 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 11.12.2023 12:00
 • შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 15`085.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: გამოცხადებულია

 

შესყიდვის მასალა: გათბობისა და შენობის სხვა ელექტრომოწყობილობების სამონტაჟო სამუშაოები.

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 24.11.2023 17:00
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 08.12.2023 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 11.12.2023 12:00
 • შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 17`627.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გათვალისწინებით
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: გამოცხადებულია

 

შესყიდვის მასალა: საინჟინრო-საპროექტო მომსახურება.

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 12.10.2023 17:17
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 18.10.2023 00:09
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 20.10.2023 12:30
 • შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 6`780.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: ხელშეკრულება დადებულია

 

შესყიდვის მასალა: დამბების, არხების, სარწყავი არხებისა და აკვედუკების/ღარხიდების მშენებლობა, (1.ქ. ვანში თამარ მეფის და რუსთაველის ქუჩების კვეთიდან სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია. 2.თამარ მეფის მეორე შესახვევში(სკვერის მ/ტერიტორია) სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია. 3.ქ. ვანში სააკაძის და სოლომონ მეორეს ქუჩებს შორის არხის რეაბილიტაცია. 4. დიხაშხოს ადმინისტრაციულ ერთეულში დედათა მონასტრის მიმართულებით საავტომობილო გზაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა.)

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 19.10.2023 11:39
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 03.11.2023 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 06.11.2023 18:00
 • შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 47`103.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გათვალისწინებით
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: ხელშეკრულება დადებულია

 

 

შესყიდვის მასალა: ვანის მუნიციპალიტეტის ბზვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია. ვანის მუნიციპალიტეტის ზედა ვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 25.10.2023 13:46
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 03.11.2023 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 06.11.2023 14:30
 • შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 6`677.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: ხელშეკრულება დადებულია

 

შესყიდვის მასალა: გზატკეცილების, გზების მშენებლობა, საძირკვლის მომზადებისა და ზედა ფენის გადაგების სამუშაოები

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 19.09.2023 15:46
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 29.09.2023 00:08
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 02.10.2023 14:00
 • შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`491`234.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გათვალისწინებით
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: ხელშეკრულება დადებულია

 

შესყიდვის მასალა: ვანის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის გადახურვის რეაბილიტაცია (არსებულის რეკონსტრუქცია)

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 28.09.2023 17:11
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 06.10.2023 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 09.10.2023 16:00
 • შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 184`692.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გათვალისწინებით
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: ხელშეკრულება დადებულია

 

შესყიდვის მასალა: ვანის მუნიციპალიტეტიდან სხვადასხვა კულტურულ, ახალგაზრდულ და სპორტულ პროექტებში მონაწილე შემოქმედებითი ჯგუფებისა და მოსწავლე-ახალგაზრდების გადასაყვანად სატრანსპორტო მომსახურების შესყიდვა

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 04.10.2023 16:16
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 10.10.2023 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 12.10.2023 15:00
 • შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`955.00 GE
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: ხელშეკრულება დადებულია

 

 

შესყიდვის მასალა: დიხაშხოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ისრითში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 06.09.2023 16:14
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 15.09.2023 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 18.09.2023 13:00
 • შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 100`102.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გათვალისწინებით
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: ხელშეკრულება დადებულია

 

შესყიდვის მასალა: ქ. ვანის N2 საბავშვო ბაღის შემოღობვის სამუშაოები (მეორე ეტაპი)

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 01.09.2023 16:13
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 09.09.2023 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 12.09.2023 14:30
 • შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 9`434.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: ხელშეკრულება დადებულია

 

შესყიდვის მასალა: გზატკეცილების, გზების მშენებლობა, საძირკვლის მომზადებისა და ზედა ფენის გადაგების სამუშაოები

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 23.08.2023 16:17
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 08.09.2023 00:08
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 13.09.2023 15:00
 • შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`491`234.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გათვალისწინებით
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: შეწყვეტილია

 

შესყიდვის მასალა: დიხაშხოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ისრითში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 24.08.2023 16:30
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 01.09.2023 00:02
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 04.09.2023 18:00
 • შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 100`102.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გათვალისწინებით
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: არ შედგა

 

შესყიდვის მასალა: სტიქიის შედეგად დაზიანებული საავტომობილო გზის დამცავი კედლის მოწყობის, უსახელო ღელეს რეგულირებისა და მიმდებარე ტერიტორიის დატერასების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 04.08.2023 16:57
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 12.08.2023 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 14.08.2023 16:00
 • შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 10`000.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გათვალისწინებით
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: ხელშეკრულება დადებულია

 

შესყიდვის მასალა: ვანის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სტიქიით დაზიანებული საავტომობილო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 31.07.2023 17:47
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 08.08.2023 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 11.08.2023 13:00
 • შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 25`423.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: ხელშეკრულება დადებულია

 

შესყიდვის მასალა: სპორტული მოედნებისა და დასასვენებელი ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 30.05.2023 16:48
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 09.06.2023 00:02
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 12.06.2023 13:30
 • შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 130`726.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გათვალისწინებით
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: ხელშეკრულება დადებულია

 

შესყიდვის მასალა: სპორტული მოედნებისა და დასასვენებელი ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 30.05.2023 16:48
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 09.06.2023 00:02
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 12.06.2023 13:30
 • შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 135`396.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გათვალისწინებით
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: ხელშეკრულება დადებულია

 

შესყიდვის მასალა: ძულუხის საჯარო სკოლის შენობაში გათბობისა და ელექტრო სისტემის მოწყობა

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 12.06.2023 14:52
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 20.06.2023 00:05
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 23.06.2023 12:00
 • შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 141`228.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გათვალისწინებით
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: შერჩევა/შეფასება

 

შესყიდვის მასალა: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მზა ბეტონის შესყიდვა

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 01.05.2023 17:10
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 12.05.2023 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 15.05.2023 12:00
 • შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 14`000.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გათვალისწინებით
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: ხელშეკრულება დადებულია

 

შესყიდვის მასალა:  ქ. ვანში თავისუფლების ქუჩაზე სახელმწიფო დროშის დგარის (დროშით) მოწყობის სამუშაოები

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 03.05.2023 11:02
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 12.05.2023 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 15.05.2023 15:30
 • შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 18`700.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: ხელშეკრულება დადებულია

 

 

შესყიდვის მასალა: ქ. ვანის N2 საბავშვო ბაღის შემოღობვის სამუშაოები

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 03.05.2023 16:35
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 12.05.2023 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 15.05.2023 18:00
 • შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 12`087.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: ხელშეკრულება დადებულია

 

შესყიდვის მასალა: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული მასალების შესყიდვა

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 03.05.2023 17:18
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 12.05.2023 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 15.05.2023 14:00
 • შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 15`110.00 GE
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: ხელშეკრულება დადებულია

 

 

შესყიდვის მასალა: საჯარო სკოლებში მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროგრამის ფარგლებში , ძულუხის საჯარო სკოლის შენობაში გათბობისა და ელექტრო სისტემის მოწყობის სამუშაოების განხორციელების მიზნით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების შესყიდვა

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 17.03.2023 16:54
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 25.03.2023 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 27.03.2023 13:00
 • შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 3`560.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: დასრულებულია უარყოფითი შედეგით ❎

 

შესყიდვის მასალა: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 15.03.2023 17:57
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 21.03.2023 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 23.03.2023 13:00
 • შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 6`974.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: ხელშეკრულება დადებულია ✅

 

შესყიდვის მასალა: მზრუნველობამოკლებულ პირთა კვებით უზრუნველყოფის მიზნით უფასო სასადილოს მომსახურების შესყიდვა

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 15.03.2023 17:45
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 21.03.2023 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 23.03.2023 12:30
 • შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 26`125.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: ხელშეკრულება დადებულია ✅

 

 

შესყიდვის მასალა: სხვადასხვა სახის საოფისე ავეჯის შესყიდვა

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 13.03.2023 16:00
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 20.03.2023 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 22.03.2023 13:30
 • შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 24`602.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: არ შედგა ❎

 

 

შესყიდვის მასალა: საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზების ქაღალდისა და ელ. ვერსიების დამზადების მომსახურების შესყიდვა

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 23.02.2023 11:25
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 04.03.2023 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 06.03.2023 17:30
 • შესყიდვის ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება: 3`390.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: დასრულებულია უარყოფითი შედეგით ❎

 

შესყიდვის მასალა: გაზის გამათბობლების და ტანსაცმლის სარეცხი მანქანების შესყიდვა

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 20.02.2023 16:31
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 26.02.2023 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 28.02.2023 12:30
 • შესყიდვის ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება: 6`102.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: ხელშეკრულება დადებულია ✅

 

შესასრულებელი სამუშაოები: ვანის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურება.

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 17.01.2023 17:20
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 23.01.2023 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 25.01.2023 17:30
 • შესყიდვის ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება: 20`000.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გათვალისწინებით
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: ხელშეკრულება დადებულია ✅

 

შესასრულებელი სამუშაოები: ვანის მუნიციპალიტეტიდან სხვადასხვა რეგიონალურ და საქალაქო პროექტებში მონაწილე ჯგუფების სატრანსპორტო მომსახურების შესყიდვა.

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 17.01.2023 12:14
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 25.01.2023 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 27.01.2023 13:00
 • შესყიდვების სავარაუდო ღირებულება: 4`250.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: ხელშეკრულება დადებულია ✅

 

შესასრულებელი სამუშაოები: გზატკეცილების, გზების მშენებლობა, საძირკვლის მომზადებისა და ზედა ფენის გადაგების სამუშაოები.

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 29.12.2022 15:50
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 15.01.2023 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 20.01.2023 17:00
 • შესყიდვების სავარაუდო ღირებულება: 2`536`081.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გათვალისწინებით
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: ხელშეკრულება დადებულია ✅

 

შესასრულებელი სამუშაოები: გზატკეცილების, გზების მშენებლობა, საძირკვლის მომზადებისა და ზედა ფენის გადაგების სამუშაოები.

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 29.12.2022 15:57
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 15.01.2023 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 20.01.2023 17:30
 • შესყიდვების სავარაუდო ღირებულება: 1`159`018.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გათვალისწინებით
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: ხელშეკრულება დადებულია ✅

 

შესასრულებელი სამუშაოები:  მზრუნველობამოკლებულ პირთა კვებით უზრუნველყოფის მიზნით უფასო სასადილოს მომსახურების შესყიდვა.

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 08.12.2022 16:54
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 17.12.2022 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 19.12.2022 17:00
 • შესყიდვების სავარაუდო ღირებულება: 8`550.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე
 • დეტალურად იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: ხელშეკრულება დადებულია ✅

 

შესასრულებელი სამუშაოები:  1.სოფელ ზედა გორას საჯარო სკოლაში დაზიანებული სკოლის შენობის საძირკველის გამაგრების სამუშაოები, 2.სოფელ ზედა ვანის საჯარო სკოლაში წყალ-კანალიზაციის მოწყობის სამუშაოები, 3.სოფელ საპრასიის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, 4. სოფელ ქვედა გორას საჯარო სკოლაში სეპტიკის მოწყობის სამუშაოები

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 25.06.2021 17:52
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 03.07.2021 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 06.07.2021 15:30
 • შესყიდვების სავარაუდო ღირებულება: 65`503.00 GEL
 • დეტალურად იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: ხელშეკრულება დადებულია ✅

 

 

შესასრულებელი სამუშაოები: 1. ზედა ვანში გურგენიძე-თოდუების უბანში საავტომობილო გზის აღდგენის სამუშაოები, 2.ქ. ვანში წერეთლის ქუჩაზე საავტომობილო გზის გამაგრებისთვის საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები.

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 25.06.2021 17:47
 • წინადადების მიღება იწყება: 11.07.2021 00:00
 • წინადადების მიღება მთავრდება: 16.07.2021 15:00
 • შესყიდვების სავარაუდო ღირებულება: 380`000.00 GEL
 • დეტალურად იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: ხელშეკრულება დადებულია ✅

 

 

შესასრულებელი სამუშაოები: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ვანის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში გზების, ხიდების, ბოგირების, ცხაურების, კიუვეტების მშენებლობის/რეაბილიტაციის სამუშაოები.

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 22.06.2021 15:35
 • წინადადების მიღება იწყება: 02.07.2021 00:00
 • წინადადების მიღება მთავრდება: 05.07.2021 15:30
 • შესყიდვების სავარაუდო ღირებულება: 99`027.00 GEL
 • დეტალურად იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: არ შედგა ❎

 

 

შესასრულებელი სამუშაოები: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ვანის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში გზების, ხიდების, ბოგირების, ცხაურების, კიუვეტების მშენებლობის/რეაბილიტაციის სამუშაოები

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 22.06.2021 15:08
 • წინადადების მიღება იწყება: 02.07.2021 00:00
 • წინადადების მიღება მთავრდება: 05.07.2021 13:00
 • შესყიდვების სავარაუდო ღირებულება: 113`795.00 GEL
 • დეტალურად იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: არ შედგა ❎