0(432) 22 10 34

ტენდერი

შესასრულებელი სამუშაოები: ვანის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურება.

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 17.01.2023 17:20
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 23.01.2023 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 25.01.2023 17:30
 • შესყიდვის ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება: 20`000.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გათვალისწინებით
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: გამოცხადებულია

 

შესასრულებელი სამუშაოები: ვანის მუნიციპალიტეტიდან სხვადასხვა რეგიონალურ და საქალაქო პროექტებში მონაწილე ჯგუფების სატრანსპორტო მომსახურების შესყიდვა.

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 17.01.2023 12:14
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 25.01.2023 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 27.01.2023 13:00
 • შესყიდვების სავარაუდო ღირებულება: 4`250.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: გამოცხადებულია

 

შესასრულებელი სამუშაოები: გზატკეცილების, გზების მშენებლობა, საძირკვლის მომზადებისა და ზედა ფენის გადაგების სამუშაოები.

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 29.12.2022 15:50
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 15.01.2023 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 20.01.2023 17:00
 • შესყიდვების სავარაუდო ღირებულება: 2`536`081.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გათვალისწინებით
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: გამოცხადებულია

 

შესასრულებელი სამუშაოები: გზატკეცილების, გზების მშენებლობა, საძირკვლის მომზადებისა და ზედა ფენის გადაგების სამუშაოები.

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 29.12.2022 15:57
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 15.01.2023 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 20.01.2023 17:30
 • შესყიდვების სავარაუდო ღირებულება: 1`159`018.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გათვალისწინებით
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: გამოცხადებულია

 

შესასრულებელი სამუშაოები:  მზრუნველობამოკლებულ პირთა კვებით უზრუნველყოფის მიზნით უფასო სასადილოს მომსახურების შესყიდვა.

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 08.12.2022 16:54
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 17.12.2022 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 19.12.2022 17:00
 • შესყიდვების სავარაუდო ღირებულება: 8`550.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე
 • დეტალურად იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: ხელშეკრულება დადებულია ✅

 

შესასრულებელი სამუშაოები:  1.სოფელ ზედა გორას საჯარო სკოლაში დაზიანებული სკოლის შენობის საძირკველის გამაგრების სამუშაოები, 2.სოფელ ზედა ვანის საჯარო სკოლაში წყალ-კანალიზაციის მოწყობის სამუშაოები, 3.სოფელ საპრასიის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, 4. სოფელ ქვედა გორას საჯარო სკოლაში სეპტიკის მოწყობის სამუშაოები

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 25.06.2021 17:52
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 03.07.2021 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 06.07.2021 15:30
 • შესყიდვების სავარაუდო ღირებულება: 65`503.00 GEL
 • დეტალურად იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: ხელშეკრულება დადებულია ✅

 

 

შესასრულებელი სამუშაოები: 1. ზედა ვანში გურგენიძე-თოდუების უბანში საავტომობილო გზის აღდგენის სამუშაოები, 2.ქ. ვანში წერეთლის ქუჩაზე საავტომობილო გზის გამაგრებისთვის საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები.

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 25.06.2021 17:47
 • წინადადების მიღება იწყება: 11.07.2021 00:00
 • წინადადების მიღება მთავრდება: 16.07.2021 15:00
 • შესყიდვების სავარაუდო ღირებულება: 380`000.00 GEL
 • დეტალურად იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: ხელშეკრულება დადებულია ✅

 

 

შესასრულებელი სამუშაოები: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ვანის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში გზების, ხიდების, ბოგირების, ცხაურების, კიუვეტების მშენებლობის/რეაბილიტაციის სამუშაოები.

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 22.06.2021 15:35
 • წინადადების მიღება იწყება: 02.07.2021 00:00
 • წინადადების მიღება მთავრდება: 05.07.2021 15:30
 • შესყიდვების სავარაუდო ღირებულება: 99`027.00 GEL
 • დეტალურად იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: არ შედგა ❎

 

 

შესასრულებელი სამუშაოები: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ვანის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში გზების, ხიდების, ბოგირების, ცხაურების, კიუვეტების მშენებლობის/რეაბილიტაციის სამუშაოები

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 22.06.2021 15:08
 • წინადადების მიღება იწყება: 02.07.2021 00:00
 • წინადადების მიღება მთავრდება: 05.07.2021 13:00
 • შესყიდვების სავარაუდო ღირებულება: 113`795.00 GEL
 • დეტალურად იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: არ შედგა ❎