0(432) 22 10 34

მერია

მისამართი: ქ.ვანი, თავისუფლების ქუჩა N 65

ცხელი ხაზი:  📞 0(432) 22 10 34

ელ.ფოსტა (E-mail) :  info@vani.gov.ge  vanismeria@gmail.com

საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი: სოფიკო გიორგაძე