0(432) 22 10 34

მერის თანაშემწე გენდერული თანასწორობის საკითხებში

ნათია ძოძუაშვილი

ტელ: 577 60 19 71

ელ.ფოსტა: natia.dzodzuashvili@vani.gov.ge