0(432) 22 10 34

2023

2023 წლის ბიუჯეტის საწყისი პროექტი

2023 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

2023 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი

2023 წლის ბიუჯეტის ცვლილებები

2023 წლის 5 აპრილი: ,,ვანის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

2023 წლის 19 ივნისი: ,,ვანის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის N 27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

2023 წლის 23 აგვისტო: ,,ვანის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

2023 წლის 15 სექტემბერი: „ვანის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

2023 წლის 12 ოქტომბერი: „ვანის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე