0(432) 22 10 34

2018 წლის ტენდერები

 1. ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის
 2. საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა
 3. ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები
 4. სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები
 5. არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
 6. არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
 7. მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
 8. მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
 9. მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
 10. მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები ქ. ვანში ვაჟა ფშაველას ქუჩის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
 11. სალხინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში მ. ავალიანის სახლიდან ბ. ლორთქიფანიძის სახლამდე საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დიხაშხოში ბარაქაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია
 12. სალხინოს ადმინისტრაციულ ერთეულის ცენტრიდან ზენობნის მიმართულებით საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
 13. ტობანიერის ადმინისტრაციულ ერთეულში ტობანიერი ზედა ეწერტობანიერის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
 14. კომპიუტერული მოწყობილობების და აქსესუარების შესყიდვა
 15. ზეინდრის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფლების შუაგორა-ზედაგორას(ცივწყაროს მიმართულებით) შიდა მუნიციპალური მნიშვნელობის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის ფერეთას ადმინისტრაციულ ერთეულში, ალფაიძეების უბანში, შიდა მუნიციპალური მნიშვნელობის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვა
 16. ვანის მუნიციპალიტეტის მთისძირის ადმინისტრაციულ ერთეულში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვა
 17. შუამთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მინი სტადიონის რეაბილიტაციის ქ. ვანში, საავადმყოფოსთან მინი სტადიონის რეაბილიტაციის ტობანიერის ადმინისტრაციულ ერთეულში მინი სტადიონის რეაბილიტაციის ზეინდრის ადმინისტრაციულ ერთეულში მინი სტადიონის რეაბილიტაციის დიხაშხოს ადმინისტრაციულ ერთეულში მინი სტადიონის რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების შესყიდვა
 18. ვანის მუნიციპალიტეტის მთისძირის ადმინისტრაციულ ერთეულში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვა