0(432) 22 10 34

2019 წლის ტენდერები

გამოცხადებული ტენდერები

  1. ბზვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში დიხაშხო-ბზვანის საავტომობილო გზის გასწვრივ სანიაღვრე არხის მოწყობა ქ. ვანში სააკაძის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა
  2. 1. ამაღლება-საპრასიის თემების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის /კოპიტნარის მიმართულებით/ 2. გორა-უხუთის ადმინისტრაციული ერთეულების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის 3. ამაღლება-საპრასიის ადმინისტრაციული ერთეულების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის /ინაშაურის მიმართულებით/
  3. საპრასიის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. რომანეთში გადაღმა რომანეთის შემოვლითი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

წინადადებების მიღება დაწყებულია

  1. ქალაქ ვანში, თამარ მეფის პირველ შესახვევში (მდინარე სულორზე) ნაპირდამცავი ნაგებობის მოწყობა შუამთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდინარე ყუმურზე ნაპირდამცავი ნაგებობის მოწყობა
  2. ტობანიერის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ზედაეწერ ტობანიერშიხევის (ე.წ. სატობეს ღელე) მერწყული კერის რეგულირების სამუშაოები
  3. ვანის მუნიციპალიტეტის მიერ, მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაციისა და წყლის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით 2020 წელს განსახორციელებელი საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება
  4. ვანის მუნიციპალიტეტის მიერ, 2020 წელს განსახორციელებელი, შენობა ნაგებობების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციის სამუშაოებისათვის ასევე, სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურის სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება
  5. ვანის მუნიციპალიტეტში სტიქიით დაზარალებულ ოჯახებისთვის სამშენებლო მასალების შესყიდვა
  6. ვანის მუნიციპალიტეტში სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობისთვის სამშენებლო მასალების შესყიდვა