0(432) 22 10 34

გვანცა სიგუა – ა(ა)იპ ,,საბავშვო ბაღების გაერთიანება“-ის დირექტორი

სახელი, გვარი: გვანცა სიგუა

დაბადაბის თარიღი: 1979 წლის 01 ივლისი

მისამართი: ქ.ვანი, გ.ჭანტურიას ქ.N17

თანამდებობა: ვანის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,საბავშვო ბაღების გაერთიანება“-ის დირექტორი.

განათლება: 1985 წელს შევიდა და 1996 წელს დაამთავრა ქ. ვანის ილია ჭავჭავაძის სახელობის N1 საშუალო სკოლა. 1994 წელს ჩაირიცხა და 1998 წელს დაამთავრა ქ.თბილისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის N3 სამუსიკო სასწავლებელი, ფორტეოპიანოსა და კონცერტმეისტერის სპეციალობით. 1996 – 2002 წლებში სწავლობდა ქ.ქუთაისის ნ.მუსხელიშვილის სახელობის ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სადაც მიიღო მთარგმნელ-რეფერენტისა და ინგლისური ენის მასწავლებლის კვალიფიკაცია.

სამუშაო გამოცდილება: 1998-2015 წწ –  ფორტეპიანოს პედაგოგი და კონცერტმეისტერი, ქ,ვანის გ.ბზვანელის სახ. სამუსიკო სკოლაში.  2005-2006 წწ – ქ.ვანის N1 საჯარო სკოლა, საქმის მწარმოებელი.  2006-2014 წწ –  ქ.ვანის N1 საჯარო სკოლა, ინგლისური ენის პედაგოგი.  2010-2014წწ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა მოციქულთასწორის ნინო ქართველთგანმანათლებლის სახელობის ვანის მართლმადიდებლური გიმნაზიაში, საგანმანათლებლო, კულტურული და სპორტული ღონისძიებების კოორდინატორი. 2011 წლიდან დღემდე საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა მოციქულთასწორის ნინო ქართველთგანმანათლებლის სახელობის ვანის მართლმადიდებლური გიმნაზიაში, ინგლისური ენის პედაგოგი.  2014 წლიდან დღემდე არის ვანის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,საბავშვო ბაღების გაერთიანება“-ის დირექტორი.

ტრენინგები: 2006 წელი – პედაგოგთა კავშირი ,,განათლება და სამყარო“ – ,,ინტერაქტიური სწავლების მეთოდები და განათლების ფსიქოლოგია“. 2006 წელი – ,,განათლებისა და განვითარების ცენტრი“ –  კომპიუტერული სწავლების კურსები. (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Internet Explorer).  2008 წელი – Listening, Writing, Reading and Editing Skills in preparation for the Teacher Certification in Exam.  2010 წელი – განათლების ინსტიტუტი – ,,სასწავლო პროცესის დაგეგმვა ახალი საგნობრივი პროგრამების მიხედვით“.  2011 წელი – Certificate of Attendance – ,,Teaching English with English World”.  2013 წელი – შ.პ.ს. საგანმანათლებლო ორგანიზაცია ,,დიდაქტიკა“ – მასწავლებლის პროფესიული განვითარების, საგანმანათლებლო პროგრამის განვითარებისა და სწავლების თეორიები, სწავლება და შეფასება.  2014 წელი – შ.პ.ს. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მუშაკთა გადამზადების, სემინარებისა და ტრენინგების ცენტრი – ,,სკოლამდელი დაწესებულებების მართვისა და მენეჯმენტის საკითხები“.  2014 წელი – შ.პ.ს. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მუშაკთა გადამზადების, სემინარებისა და ტრენინგების ცენტრი – ,,ადრეული ასაკის ბავშვთა აღზრდის პროგრამა და მისი რელიზაციის გზები.  2014 წელი – შ.პ.ს. სკოლამდელი აღზრის დაწესებულების მუშაკთა გადამზადების, სემინარებისა და ტრენინგების ცენტრი – ,,სწორი და ჯანსაღი კვების ორგანიზება სკოლამდელ დაწესებულებებში“.  2018 წელი – შ.პ.ს. სკოლამდელი აღზრის დაწესებულების მუშაკთა გადამზადების, სემინარებისა და ტრენინგების ცენტრი – ,,საკვების სწორი კულინარიული დამუშავების ხერხები და ჯანსაღი კვების პრინციპები“.  2018 წელი – ლიდერობისა და ადვოკატირების სატრენინგო პროგრამა.  2019 წელი – სოლიდარობის ცენტრის გენდერული ფორუმის ტრენინგი – გენდერული თანასწორობა შრომით ურთიერთობებში.  2012 წელს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ მიღებული აქვს საქართველოს დამსახურებული მასწავლებლის სიგელი, სახელოვნებო განათლების სფეროში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის და მიენიჭა დამსახურებული მასწავლებლის წოდება.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს 2 შვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ: 597 74 75 24   ელ: ფოსტა: vanisbagebi@gmail.com