0(432) 22 10 34

იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2020 წლის სხდომის ოქმები