0(432) 22 10 34

კომისიების ანგარიში 2022 წელს გაწეული სამუშაოს შესახებ

2022 წლის საბოლოო ანგარიში 

  1. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ანგარიში 2022 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ

  2. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის კომისიის ანგარიში 2022 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ

  3. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის ანგარიში 2022 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ

  4. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, ეკონომიკურ საკითხთა და ინფრასტრუქტურის კომისიის ანგარიში 2022 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ

  5. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ანგარიში 2022 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ