0(432) 22 10 34

კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 2021 წლის სხდომის ოქმები