0(432) 22 10 34

კომისიების ანგარიში 2020 წელს გაწეული სამუშაოს შესახებ

2020 წლის პირველი 6 თვის ანგარიში 

 

  1. საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის პირველი 6 თვის ანგარიში 2020 წელს გაწეული სამუშაოს შესახებ

  2. კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის პირველი 6 თვის ანგარიში 2020 წელს გაწეული სამუშაოს შესახებ

  3. იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის პირველი 6 თვის ანგარიში 2020 წელს გაწეული სამუშაოს შესახებ

  4. ქონების მართვის, ეკონომიკურ საკითხთა და ინფრასტრუქტურის კომისიის პირველი 6 თვის ანგარიში 2020 წელს გაწეული სამუშაოს შესახებ

  5. ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის პირველი 6 თვის ანგარიში 2020 წელს გაწეული სამუშაოს შესახებ

2020 წლის საბოლოო ანგარიში 

  1. საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2020 ანგარიში გაწეული სამუშაოს შესახებ

  2. კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 2020 წლის ანგარიში გაწეული სამუშაოს შესახებ

  3. იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის ანგარიში 2020 წელს გაწეული სამუშაოს შესახებ

  4. ქონების მართვის, ეკონომიკურ საკითხთა და ინფრასტრუქტურის კომისიის ანგარიში 2020 წელს გაწეული სამუშაოს შესახებ

  5. ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ანგარიში 2020 წელს გაწეული სამუშაოს შესახებ