0(432) 22 10 34

მერის ანგარიში 2019 წელში გაწეული საქმიანობის შესახებ