0(432) 22 10 34

საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტები