0(432) 22 10 34

ქონების მართვის, ეკონომიკური საკითხებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2021 წლის სხდომის ოქმები