0(432) 22 10 34

საფინანსო–საბიუჯეტო კომისიის 2021 წლის სხდომის ოქმები