0(432) 22 10 34

კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომის ოქმები