0(432) 22 10 34

ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2021 წლის სხდომის ოქმები